top of page
IMG_0613 zwart wit_edited.jpg

Project Kraggenburg:

 

Particuliere opdrachtgever heeft een halve schokbetonschuur aangekocht om deze te transformeren naar een woonhuis met een uitgebreide binnentuin. De woning wordt energie-neutraal uitgevoerd met behoud van het oorspronkelijke karakter.

Een Schokbetonschuur, ook montageschuur genoemd, is ontworpen voor agrarische doeleinden, voornamelijk gebouwd in de Noordoostpolder.

Na de Tweede Wereldoorlog was het belangrijk Nederland zo snel mogelijk op te bouwen in het kader van de wederopbouw). Door een schaarste aan materiaal en goede vaklieden moest ook zeer karig en eenvoudig gebouwd worden. Een Schokbetonschuur bestaat uit gelamineerde houten spanten (de hoofddraagconstructie), betonnen gevelelementen en een dak voorzien van houten gordingen, sporen, een isolatielaag van riet en gedekt met veelal rode keramische pannen. De Schokbetonschuur werd vooral gebruikt als verzamelplaats voor het graan dat in de polder werd verbouwd.

 

Status: Fase Definitief ontwerp

 

bottom of page