top of page

Project

Project Kerkhofweg:

 

Particuliere opdrachtgever heeft de wens om de woning uit 1928 aan de achterzijde verder uit te breiden door een tweede uitbouw naast een bestaande uitbouw te plaatsen en deze met elkaar te verbinden. In het Schets-ontwerp is allereerst gestart met een zogenaamd vlekkenplan. De opdrachtgever wil de gehele begane grond opnieuw indelen. Het vlekkenplan geeft een duidelijk, schematisch overzicht van de de mogelijkheden voor de posities van de diverse functies. 

De opdrachtgever heeft de voorkeur voor een klassieke uitstraling van de uitbouw, passend bij de leeftijd van de woning. Dit thema wordt verder uitgewerkt in de detaillering van o.a. de dakgoot, de indeling en opbouw van de pui en de hemelwaterafvoer. Ook in de kleurstelling wordt gebruik gemaakt van de klassieke kleurstelling.

Status: uitgevoerd

 

bottom of page